Trening og workshops

Vi har stor erfaring med å gjennomføre behovs tilpasset treningsarrangementer og workshops som dekker forskningsledelses emner som prosjektutvikling, søknadsskriving, prosjekt implementering og administrasjon, og IPR ledelse for både forskningsinstitusjoner og bedrifter. Disse kan arrangeres hos dere for bestemte målgrupper, eller kan adressere et bredere publikum.


Hos Nordic Innovators er vi genuint opptatt å tilbyde alle med en interesse og behov for å søke eksterne midler til forsknings- og innovasjonsprosjekter til å bli enda bedre til å hente midler hjem fra de store ordninger gjennom ny inspirasjon og oppkvalifisering av kompetanser – fra idé til prosjektimplementering og gjennomførelse.

Hva kan vi tilbyde?
Våre treningsarrangementer er tilpasset kundens behov og fokuserer på å kombinere teori med ‘beste praksis erfaringer’. Vi skreddersyr tening og workshop arrangementer så det passer dine behov og typisk varighet er alt fra 1 time til 1-2 dagers events. Tematiskeemner vi typisk tilbyder er:

  • Prosjektutvikling og søknadsskriving (Horisont 2020 instrumenter)
  • Gjennomførelse av prosjektworkshops for Stakeholder analyse og Logic Train analyse
  • EU prosjektledelse og administrasjon
  • IPR ledelse og utnyttelse av NPA-analyser (Network Patent Analysis)

Har du behov for kompetanseutvikling? Ta kontakt med Kenneth Junge Hermansen på +45 3120 5538 eller skriv en e-post til kjh@nordicinnovators.dk og hør hvordan vi kan bistå.