Våre tjenester

Hos Nordic Innovators er vi spesialister innenfor nasjonale og europeiske finansieringsprogrammer rettet mot forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi rådgiver en stor gruppe europeiske bedrifter, universiteter og arbeider på tvers av sektorer og teknologiområder hvor vi bistår våre kunder i alle faser av den utfordrende prosess: fra idé og identifisering av utlysning, søknadsprosess, kontraktforhandling, prosjektledelse av et suksessfullt prosjekt, prosjektleveranse, til kompetanseutvikling.

Fullservice forsknings- og innovasjonsrådgivning

Enten du representerer en bedrift, et universitet eller en forskningsinstitusjon, besitter vi kunnskapen og erfaringen til å identifisere det beste finansieringsprogram for ditt forsknings- og innovasjonsprosjekt og til å utvikle en suksessfull innovasjonssøknad. Våre konsulenter kjenner de forskjellige krav og betingelser på tvers av europeiske finansieringsordninger og er genuint opptatt av å gi bistand gjennom hele søknadsprosessen og etterfølgende prosjektgjennomføring.

Vi følger en robust og utprøvd søknadsmetodikk som med stor suksess har blitt brukt i mer enn tolv år på tvers av nasjonale finansieringsordninger og i EUs tre siste rammeprogrammer. Ved en suksessfull prosjektevaluering bistår vi igjennom hele kontraktforhandlingsfasen, og vi frigjør dine ressurser og bistår gjerne med prosjektledelsen og prosjektadministrasjonen i det etterfølgende prosjektforløp. Gjennom prosjektets varighet, kan vi som din partner bistå med spesifikke prosjektleveranser som utarbeidelse av forretningsplan, kommersialiseringsstrategi og IPR avklaringer via Network Patent Analysis (NPA). Dernest har vi stor erfaring med gjennomførelse av treningsarrangementer og workshops tilpasset våre kunders behov innenfor prosjektutvikling, søknadsskriving og etterfølgende implementering og administrasjon.

Avhengig av støtteprogram, er våre samlede tjenester delt inn i en rekke logiske, relaterte, men samtidig differensierte faser og tjenester:

1. Rådgivning og Grant Scan

2. Søknadsprosess

3. Kontraktforhandling

4. Prosjektledelse

5. Prosjektleveranser

6. Trening og workshops

Ta kontakt med Kenneth Junge Hermansen på +45 3120 5538 eller skriv en e-post til kjh@nordicinnovators.dk og få en uformell samtale om våre tjenester og hvordan vi kan bidra til å realisere ditt forsknings- og innovasjonsprosjekt.