SMB Instrumenter

Er du en liten eller mellomstor bedrift (SMB) og har du behov for ekstern finansiering for å realisere dine forsknings- og innovasjonsprosjekter? SMB’er er sentrale for å komme ut av den økonomiske krise i Europa og FoU SMB’ene står for 85% av alle nye arbeidsplasser som skapes, og blir dermed sett på som den viktigste driveren for økonomisk vekst i Europa. Bedre og enklere adgang til finansiering er derfor en av de viktigste virkemidlene fra EUs side for å sette i gang denne prosessen.

Enorme muligheter for norske bedrifter, hvorfor søke?
Det som er spesielt det nye Horisont 2020 er at man legger så mye vekt på innovasjon i næringsliv og marked. Tidligere rammeprogrammer har vært mye mer fagdisiplinorientert og i denne endringen er små og mellomstore bedrifter (SMB’er) ansett som en svært viktig drivkraft.

Det handler ikke bare om penger, selv om delfinansiering fra EU for mange vil være den viktigste motivasjonsfaktoren. Anerkjennelse, prestige og synlighet innenfor og utenfor landegrensene skal man heller ikke kimse av. Enda viktigere er kanskje tilgangen du får til kunnskap, ekspertise, teknologi, investormiljøer og nettverk generelt. Å lansere eller eksportere en innovasjon gjennom et Horisont 2020-prosjekt kan representere et løft og en start man vanskelig kan oppnå på andre måter.

Hvilke muligheter eksisterer?
Det er store muligheter for norske SMB’er i Horisont 2020, både på tvers av de 3 hovedinnsatser (Fremragende Vitenskap, Konkurransedyktig Næringsliv og Samfunnsmessige Utfordringer ) samt spesifikke instrumenter for innovative SMB’er. Hos Nordic Innovators har vi utstrakt erfaring med å hjelpe SMB’er med offentlig støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter og god erfaring med denne type søknader. Les mer om de spesifikke SMB instrumenter under eller kontakt oss for et gratis Rådgivning og Grant ScanRådgivningsmøte og Grant Scan over dine muligheter.