Rådgivning & Grant Scan

Har du en god prosjektidé, men mangler finansiering til å realisere den? Mulighetene for støtte og tilskudd er mange og det kan være vanskelig å danne seg en full oversikt over mulighetene.

Vi hjelper en stor gruppe europeiske bedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner på tvers av sektorer og teknologiområder med ekstern finansiering til deres forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter. Vi besitter den fulle oversikt over virkemidlene og vi kjenner kravene og forutsetningene – både i EU, Norge og Danmark.

Få gratis profesjonell rådgivning, sparring og en oversikt over relevante støttemuligheter

Nordic Innovators består av profesjonelle søknadsskrivere, prosjektledere og forretningsutviklere som bistår våre klienter aktivt med å bringe innovative idéer ut på det internasjonale markedet. Vi identifiserer de beste finansieringsprogrammene til ditt prosjekt på tvers av nasjonale og europeiske virkemidler, og maksimerer din finansieringsgrad.

Book et gratis rådgivningsmøte og få

  • Rådgivning og sparring omkring dine konkrete prosjektidéer
  • Dialog og introduksjon om relevante nasjonale og europeiske finansieringsprogrammer
  • Rådgivning omkring finansieringsgrad, økonomi, budsjett og finansieringsplan
  • Et gratis Grant Scan, en oversiktlig rapport som viser relevante nasjonale og europeiske støtteprogrammer til dine FoU prosjekter

Etter et innledende rådgivningsmøte med en klient, utvikler vi en Grant Scan rapport som gir klienten et oversiktsbilde av relevante støttemuligheter og dermed et konkret grunnlag for å prioritere prosjektidéer i forhold til videre prosjektmodning og konseptutvikling. Rapporten inneholder en tydelig oversikt over relevante programmer og en beskrivelse (ca. 1 side per ordning) av sentrale opplysninger om programmenes tematisk fokus, evaluering av relevans, minimumskrav, støttemulighet, finansieringsgrad og kommende søknadsfrister.

Resultatet av rådgivningsmøtet og etterfølgende Grant Scan er et unikt styringsverktøy tilpasset våre klienters innovasjons- og forretningsstrategi – en kvalifisert plattform for prioritering og endelig valg av støtteprogram. Alt arbeid i forbindelse med rådgivning og vurdering av støttemuligheter (Grant Scan) til våre klienters prosjekter er en gratis merverdi som vi ikke tar betalt for.

Book et rådgivningsmøte allerede i dag og hør hvordan vi kan hjelpe med å realisere dit FoU-prosjekt, ta kontakt med Kenneth Junge Hermansen på +45 3120 5538 eller skriv en e-post til kjh@nordicinnovators.dk.