Prosjektleveranser

Når vi har assistert kunden sikkert igjennom de forutgående faser, og kunden endelig kan påbegynne FoU prosjektet og levere i henhold til prosjektplanen – står vi igjen klar til å assistere med spesifikke prosjektleveringer. Formålet er å frigjøre ressurser så kunden og konsortiet kan fokusere på det de er best til, nemlig å levere prosjektets forsknings- og innovasjonsrelaterte leveranser.

Ofte er det oss som har assistert eller utformet hele eller deler av det finansierte prosjekt, vi kjenner innholdet, forretningsplanen og arbeidsplanen ned til den minste detalj. I kombinasjon med vår utstrakte erfaring med implementering av EU-prosjekter, forretningsforståelse og inngående kjennskap til prosjektet er det kostnadseffektivt å bruke våre tjenester aktivt igjennom hele prosjektforløpet, til aktiviteter av ikke tekniskkarakter.

Hva kan vi tilby?
Vi er ikke bare opptatt av at kundens prosjekt oppnår finansiering, men vi er også genuint interessert i at prosjektet også blir vellykket og til sist når markedet eller bidrar til økt innovasjonsevne på tvers av Europa. Vårt team av konsulenter består av høyt kvalifiserte konsulenter, som har en teft for detaljer og en sterk kombinasjon av tverrfaglige kompetanser, forretningssans og kommunikasjonsferdigheter. Typisk bistår vi med følgende konkrete prosjektleveranser:

  • Utvikling av en komplett forretningsplan og kommersialiseringsstrategi for prosjektet/konsortiet
  • Utvikling av IPR-strategi og gjennomføring av patentavklaring via NPA-analyser (Network Patent Analysis
  • Utvikling av formidlingsplan og eksekvering spesifikke aktiviteter

Hos Nordic Innovators leverer vi et fullservice rådgivningsprodukt fra idé til markedet for forsknings- og innovasjonsprosjekter. Ta kontakt med Kenneth Junge Hermansen på +45 3120 5538 eller skriv en e-post til kjh@nordicinnovators.dk og hør hvordan vi kan bistå ditt prosjekt.