Norske virkemidler

Har du en god prosjektidé, men mangler finansiering til å realisere den? Mulighetene for støtte og tilskudd er mange og det kan være vanskelig å danne seg en full oversikt over mulighetene. Bare i Norge finnes det et stort antall offentlige finansieringsprogrammer rettet mot forsknings- og innovasjonsprosjekter. Kjennetegnet for disse er at alle har forskjellig tematisk fokus, støtter ulike faser i innovasjonssyklusen og har forskjellige krav og retningslinjer.

Hos Nordic Innovators besitter vi inngående kunnskap og har den fulle oversikt over virkemidlene, vi kjenner kravene og forutsetningene for å oppnå suksess. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på mulighetene for både bedrifter og forskningsinstitutter. Vi identifiserer de beste finansieringsprogrammene til ditt prosjekt på tvers av nasjonale og europeiske virkemidler, og maksimerer din finansieringsgrad.

Se nedenfor for en oversikt over relevante norske finansieringsordninger som vi har gode erfaringer med eller ta kontakt med Kenneth Junge Hermansen på +45 3120 5538 eller skriv en e-post til kjh@nordicinnovators.dk og få gratis rådgivning og Grant Scan over dine muligheter.