Horisont 2020

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 70 milliarder euro fordelt på sju år (2014-2020). Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Finansiering fra Horisont 2020 er en enorm mulighet for norske bedrifter og forskningsmiljøer til å finansiere forsknings- og innovasjonsprosjekter i alle stadier av innovasjonsprosessen – fra idé til marked! Vi har stor erfaring med å utforme suksessfulle søknader på tvers av Horisont 2020, kontakt oss for å høre hvordan vi kan være med til å realisere din suksess i Horisont 2020 eller les mer om dine muligheter herunder.

Horisont 2020 retter sin hovedinnsats på tre felter
Forenklet prosess i forhold til tidligere som gjør det mere attraktivt å søke
  • Støttesatsene er blitt bedre, hvor man nå får en støtte på 100% for FoU-prosjekter (RIA og CSA) og opptil 70% for innovasjonsprosjekter (IA og SMB-Instrumentet)
  • Indirekte kostnader, 25% av de direkte kostnadene (med unntak for kostnader for underleverandører (subcontractor)).
  • Behandlingstiden på søknadene er redusert (Time to Grant) til maksimalt 8 måneder (RIA, IA og CSA) og for SMB spesifikke instrumenter maksimalt 5 måneder.

Se vår oversikt over de ulike typer av prosjekter i Horisont 2020 som går på tvers av de tre hovedinnsatser:
Horizon 2020 Types of Actions

Beskrivelser av spesifikke utlysninger og tilhørende søknadsfrister innenfor de tre hovedinnsatser kan finnes på deltakerportalen eller les mer om de tre hovedinnsatser i vår oversikt under.