Prosjektledelse

Som Koordinator av et EU-prosjekt har man ansvar for veldig mange oppgaver, herunder tidsfrister, formalia, lønnssatser, løpende rapportering til Kommisjonen, økonomistyring og milepæler. Når din bedrift eller organisasjon deltar i et EU-finansiert prosjekt, kan vi opptre som prosjektleder.

Vårt Prosjektlederteam tilbyr profesjonell rådgivning og administrativ støtte til forvaltning av eksternt finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter. Teamet innehar ekspertkompetanse i de administrative regler, systemer og verktøy for prosjektstyring. Vi har mange års erfaring i prosjektledelse og administrasjon av EU-finansierte prosjekter.

Vi frigjør dine ressurser!

Hos Nordic Innovators hjelper vi våre kunder med å holde styr på EU-prosjektet, slik at kunden kan bruke tid og energi på det faktiske innhold. Vi bygger bro til EU-systemet og sørger for at formalia er på plass, og kunden kan fokusere på å gjennomføre selve prosjektet.

Vi har fokus på nettverksbygging og kunnskapsdeling, og koordinerer administrasjonen mellom deg, prosjektets andre europeiske partnere og Kommisjonen med det formål å oppnå større samarbeid mellom partnerne og dermed et vellykket prosjekt. På vegne av Koordinator kan vi påta oss den løpende administrasjon og prosjektledelse hvor vi tilbyr en rekke fleksible tjenester som kan tilpasses etter behov:

 • Planlegning og tilretteleggelse av Kick-off møte
 • Prosjektkoordinering
 • Økonomistyring og betalingsplan
 • Innsamling av timeregistrering, hjelp til valg av system/verktøy til timeregistrering
 • Perioderegnskaper (kort månedsrapport til prosjektleder, kvartalsrapport med budsjettoppfølging, årsregnskap, økonomirapporter til andre terminer bestemt av bevillingsgiver)
 • Klargjøring av projektdeltagernes ansvar (forventningsavstemning)
 • Hjelp til oppfølgning på partnere (leveranser, milepæler) og evt. justering av prosjektplan
 • Statusrapport (formalia, innsamling av bidrag og redigering)
 • Møter (arrangement, referat, oppfølgning)
 • Kontakt til partnere og bevillingsgiver
 • Informasjonsplan
 • Hjemmeside
 • Prosjektavslutning
 • Statusrapport (formalia, innsamling av bidrag og redigering)
 • Sluttregnskap

Ta kontakt med Kenneth Junge Hermansen på +45 3120 5538 eller skriv en e-post til kjh@nordicinnovators.dk og få en uformell samtale om hvordan vi kan hjelpe.