Kontraktforhandling

En god EU søknad resulterer i beste fall til en invitasjon til kontraktforhandlinger mellom prosjektkonsortiet og Kommisjonen. En invitasjon kan ikke anses som et endelig tilsagn, men som det siste trinnet i prosessen fram mot endelig bevilgning. Etter kontraktforhandlingen kan du begynne den egentlige prosjektimplementering og gjennomførelse av aktivitetene som beskrevet i søknaden.  

Hos Nordic Innovators har vi koordinert og tilrettelagt et stort antall suksessfulle kontraktforhandlinger, vi besitter den nødvendige kunnskap og erfaring til å hjelpe ditt prosjekt trygt igjennom prosessen.

Kontraktforhandlingsprosess: Grant Agreement, GPF og DoW

Etter en suksessfull evalueringsprosess inviteres hele konsortiet, bestående av alle prosjektpartnerne, til forhandlinger med Kommisjonen. Koordinator er den som mottar invitasjonsbrevet, og brevet fastlegger de økonomiske rammer for prosjektet, beskriver prosessen i forhold til ferdiggjørelse av Grant Agreement og fastsetter en frist for når dette skal være ferdig. Grant Agreement danner grunnlaget for konsortiets forpliktelser overfor Kommisjonen og prosjektpartnernes forpliktelser overfor hverandre.

Som et ledd i utarbeidelsen av Grant Agreement, skal alle partnerne i konsortiet fylle ut Grant Preparation Forms (GPF) med kontraktrelevant informasjon og Description of Work (DoW) skal utarbeides. DoW er i prinsippet den opprinnelige EU søknad skrevet på nytt, her skal Kommisjonens kommentarer og rettelser innføres. Når både GPF og DoW er godkjent av Kommisjonen fremsendes kontrakten til underskrift. Hver partner skal underskrive Form A – accession to contract.

Konsortium Avtale (Consortium Agreement)

Når kontrakten med Kommisjonen faller på plass, skal konsortiet utarbeide en ‘Konsortium Avtale’ som skal fastlegge følgende forhold:
  • Konsortiets interne organisasjon
  • Fordeling av finansieringen fra Kommisjonen
  • Strategi for formidling og utnyttelse av prosjektets resultater, inklusiv IPR strategi og fordeling
  • Hvordan eventuelle uenigheter mellom partnerne løses og avgjøres

Hvordan kan vi hjelpe med din kontraktforhandling?

Vi har stor erfaring med å gjennomføre suksessfulle kontraktforhandlinger med Kommisjonen og har utarbeidet utallige Konsortium Avtaler. Typisk gjennomfører vi og assisterer på følgende oppgaver:
  • Vi utarbeider gratis en prosjektetableringssøknad (PES2020) som er med til å finansiere vår involvering i kontraktforhandlingen, typisk for Koordinator
  • Avhengig av ditt konkrete behov påtar vi oss prosjektlederrollen, utarbeider GPF, koordinerer og utarbeider DoW og lager utkast til Konsortium Avtale
  • Deretter koordinerer og assisterer vi konsortiet i forhold til endelig innhold i Konsortium Avtalen
  • Deltager på kontraktforhandlingsmøte med Kommisjonen og de øvrige prosjektpartnere hvis ønskelig

Dersom du har mottatt en suksessfull evaluering på en søknad til Horisont 2020, ta kontakt med Kenneth Junge Hermansen på +45 3120 5538 eller skriv en e-post til kjh@nordicinnovators.dk og få en uformell samtale om hvordan vi kan hjelpe.